Karta klienta
DANE DO WYSYŁKI
DANE ZAWODNIKA
DANE MOTOCYKLA
UMIEJĘTNOŚCI:
RODZAJ TRASY:
PREFEROWANA TWARDOŚĆ ZAWIESZENIA:
RODZAJ USŁUGI:
UWAGI:
UWAGA PRZED WYSYŁKĄ PROSIMY OCZYŚCIĆ DOKŁADNIE ZAWIESZENIE I ZDEMONTOWAĆ OSŁONY LAG!!!